kovacovaurbar
Urbariát Kováčová pozemkové spoločenstvo

Kontakty

Viktor Korintuš - predseda spoločnosti                                                   Jozef Dányi - člen dozornej rady

Mobil :  0915 901 523                                                                                        0948 339 200

Email:  kovacovaurbar@gmail.com

            korisoft@gmail.com                                                                                jozodanyi@zoznam.sk

www.kovacovaurbar.vlastnyweb.sk