kovacovaurbar
Urbariát Kováčová pozemkové spoločenstvo

O nás

 

 

Detail pozemkového spoločenstva

 


 

Názov                            URBARIÁT Kováčová, pozemkové spoločenstvo

 

IČO                                35528001

 

Stav                              Zaregistrovaná

 

Dátum zápisu              03. 07. 1996

   

Adresy pozemkového spoločenstva

 

Adresa sídla:

Kováčová 20, 049 42 Kováčová

 

Funkčné obdobie výboru

 

5 rokov

 

Výbor

 

Dáni Adrián

Člen

od: 21. 04. 2017

Štefančíková Iveta

Člen

od: 21. 04. 2017

Mésnerová Mária

Člen

od: 21. 04. 2017

Kuchta Ján

Člen

od: 05. 05. 2017

Korintuš Viktor

Predseda

od: 05. 05. 2017

 

Funkčné obdobie dozornej rady

 

5 rokov

 

Dozorná rada

 

Kocsis Jozef

Predseda

od: 05. 05. 2017

Lerchová Helena

Člen

od: 21. 04. 2017

Dányi Jozef

Člen

od: 21. 04. 2017

 

Konanie

 

Korintuš Viktor

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva je výbor. Za výbor navonok koná predseda spoločenstva Viktor Korintus, nar. 10.06.1954, Slnečná 15, 048 01 Rožňava. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.

od: 05. 05. 2017

 

 

 

 

Listy vlastníctva

 

  

k.ú. KOVÁČOVÁ PRI HRHOVE

č. LV 180