kovacovaurbar
Urbariát Kováčová pozemkové spoločenstvo

Úvod

Názov :

URBARIÁT Kováčová, pozemkové spoločenstvo

IČO : 35 528 001

DIČ : 202 203 8799

číslo účtu : SK12 5200 0000 0000 0862 2461

OTP Banka Slovensko - BIC /SWIFT :  OTPVSKBX

Pre poštový styk je adresa :  049 42 Drnava,   Kováčová č. 20